torsdag 15. april 2010

Det lurer jeg på...

På BiblioteksNorge-lista ble det i går referert til en sak (tid og sted ukjent) hvor arvingene ønsket tilgang til avdødes lånedata for å bevise hans utilregnelighet (testamentet var endret kort tid før vedkommende døde). Det store spørsmålet blir jo da -hva må man låne for at det beviser utilregnelighet?

Ingen kommentarer: