lørdag 8. januar 2011

Nynorsk-dobbel

Jeg har lest to bøker så langt i år, og begge er tilfeldigvis på nynorsk. Sånn sett burde jeg sikkert skrevet dette innlegget på nynorsk også, men selv om jeg liker å lese nynorsk og høre nynorsk, har facebook og nettleser på nynorsk og et kjærlighetsforhold til Det Norske Teatret (to besøk i februar og et i mars sikret så langt), faller det seg svært lite naturlig for meg å skrive det -man er tross alt oppvokst på Oslo Vest...

Utover målformen har imidlertid bøkene svært lite felles. Den første er Arnfinns Koleruds nynorsksatire Når ein først skal skyte nokon. I Vassbygda/Vassbygdi er alle ivrige nynorskbrukere, men det er en evig kamp. Mot bokmålet og østlendinger, men også mot hverandre -de kan nemlig ikke enes om hvorvidt korrekt endelse på hunkjønnsord i bestemt form entall er -a eller -i. Lederne for de forskjellige fraksjonene kjører hhv Auda og Toyoti...

Jeg forventet meg mye latter, og mye ord- og språklek av den typen jeg koste meg sånn med i Langt frå bambus. Det var en del, men jeg ville gjerne hatt mer. Boka er til tider ganske fragmentarisk og usammenhengende, men ettersom den er føste bok i en trilogi, antar jeg at flere for-/oppklaringer og sammenhenger dukker opp etter hvert. Den slutter hvertfall med et brak, jeg gleder meg til neste bind!


Feit: Mitt liv som tjukkas er ironisk nok en liten bok i omfang. Det er Kristian Fjellangers svært åpne og personlige fortelling om hvordan han på egen hånd gikk ned rundt 60 kilo. Han skriver godt og reflektert og tidvis brutalt ærlig både om egen kropp og selvbilde, den rent praktiske vektnedgangsprosessen og om tanker og følelser rundt det å være overvektig og å bli mindre. Boka er tidvis morsom og selvironisk, men det er stikker ikke så dypt alltid -det er en del ganske såre partier. Selv om slankeprosjektet hans er vellykket målt i antall kilo, blir jeg ikke helt overbevist om at det er verdt det -han forsaker det meste av sosialt liv og sitter igjen med et ikke akkurat uanstrengt forhold til mat og trening. Han sier også selv at:

Den eg er no, hadde eg ikkje likt for to år sidan. Eg hadde unngått meg. Eg hadde ikkje gidde å snakka med eit menneske som var så oppteke av trening, kosthald og utsjånad.

Dette er en viktig bok mange bør lese –ikke for slanketips, men for et innblikk i hvordan det er å være overvektig og hvor kompleks hele vekt- og slankeproblematikken er.

Ingen kommentarer: