onsdag 20. oktober 2010

Oppsamlingsheat 2

Anna Jørgensdotters Bergets döttrar følger livet fem søsken fra Sandviken i midt-Sverige gjennom 2. verdenskrig, og noen måneder i 1958. Jeg har selvfølgelig lest mye om Norge under krigen, men dagliglivet i distrikts-Sverige i denne perioden har jeg egentlig aldri tenkt over, og det var interessant å se den siden av historien. Bredt anlagte historier, med samfunnsutvikling og historie som bakteppe for vanlige menneskers liv, slår ofte an hos meg, og denne er sånn sett intet unntak. Men jeg har en sterk innvending -må alt være så dystert og trist? Kan ikke hovedpersonene få lov til å være glade og oppleve at verden går deres vei en gang i blandt? Jeg får nesten litt Amalie Skram-assosiasjoner innimellom...

I Gammel krone for en ny tid fortsetter Richard Herrmann sin vandring gjennom britisk historie omtrent der Victoria sluttet og tar for seg statsministre, kongelige og andre innflytelsesrike personer og hendelser gjennom 1900-tallet i kjent stil.Det siste kapittelet som omhandler samtiden og davrende statsminister Margaret Tatcher er unektelig litt utdatert som aktuell politisk analyse, men som tidsbilde føyer det seg pent til resten.

Ruth Adams  britiske kvinnehistorie A woman's place 1910-1975 dekker mye av den samme perioen som Herrmann, men med fokus på kvinnen i gata -kampen for stemmerett, krigsarbeid, ekteskapsforventninger og kvinnefrigjøring. Veldig interessant, og ikke for vanskelig tilgjengelig.

Ingen kommentarer: