mandag 8. februar 2010

Bohem-jubileum

Dagsavisen melder at det i dag er 100 år siden Han Jæger døde. Jeg var så heldig på ungdomsskolen at Ketil Bjørnstad kom til oss (=vi som frivillig hadde nerdevalgfaget "norsk kultur og litteratur") og holdt foredrag om Kristianiabohemen -de var en fascinerende gjeng... Jeg har lest Jægers "Syk kjærlighet", men ikke de to neste bindene -som Bjørnstad antyder blir både rettskrivningen og selvutleveringen litt i overkant. Men Bjørnstads bok om Jæger burde kanskje stå på leselisten i jubileumsåret...