tirsdag 8. desember 2009

Ebba Haslund: Kvinner, fins de?

En samling essayer og kåserier skrevet på slutten av 70-tallet. Som tittelen antyder, er det mye feminisme ute og går her. Haslund skriver om små og store ting, stort sett med en feministisk vinkling. En del av stykkene er naturlig nok utgått på dato, de handler om konkrete hendelser som var brennaktuelle da, men som jeg aldri har hørt om. Men overraskende mange har fortsatt relevans i dag; omskjæring av kvinner (jeg var faktisk ikke klar over at det var på dagsorden allerede da), tidsklemme, dobbeltarbeidende kvinner, jul = kjøpemas osv. På en del områder er det godt å se at verden har gått videre, f. eks kvinnekvotering i offentlig sammenheng, mens det er tilsvarende deprimerende å se at den ikke har gjort det på andre områder.

Et interessant tidsbilde fra nær fortid. Haslund skriver godt og engasjerende, med en klar poilitisk agenda. På sett og vis "typisk" 70-talls litteratur, men som sagt overraskende relevant på mange områder -også for oss som ikke engang var født da boka ble skrevet.

Ingen kommentarer: