mandag 7. desember 2009

Arnhild Skre: Heltinner jeg har møtt

Dette er en essaysamling om "intenst sentimental lesing av litteratur", som forfatteren selv kaller det. Hun har gjenlest gamle favoritter fra barndommen og fram til i dag, og tar for seg utvalgte heltinner og analyserer hvorfor de ble heltinner for henne, hva valget av heltinner sier om henne og hvordan disse heltinne påvirket hennes utvikling, i et personlig og feministisk perspektiv.

I utgangspunktet synes jeg dette er en morsom tanke. Skres heltinner spenner over et bredt spekter, fra Milly-Molly-Mandy og Nancy Drew til Bridget Jones og Lara Croft. Mange av den kjenner jeg til fra før, andre får jeg lyst til å lese om etter å ha lest denne boken. Det er underholdende og til tider opplysende lesing, men det er to store fallgruber for denne "personlig analyse"-genren, og innimellom faller Skre i begge -hun blir for personlig og for analyserende. Når man leser med det mål for øyet å analysere, blir det lett til at man overtolker og "ser det man vil se". Nå vet jeg selvfølgelig ikke hvilken virkning Skres lesevaner hadde for hennes personlige utvikling, men jeg tror det å sitte i godt voksen alder og analysere nå hvordan en bok man leste som 5-åring påvirket ens personlige verdensbilde, fort blir ren gjetning. Man leser helt andre ting inn i tekster som voksen, som godt kan ha godt et barn hus forbi.

Absolut lesverdig, men mer som underholding og inspirasjon til videre lesning enn som litteraturvitenskap. Boka skjemmes av enkelte feil, både fakta- og rene stavefeil, som burde vært luket ut i korrekturen

Ingen kommentarer: