søndag 16. august 2009

Mediegymnaset

Flere glimt fra forsommerens studietur.

Mediegymnaset ligger i ubåthallen (det ble bare bygget én ubåt der, men det var nok til at navnet ble varig...) i Malmös havneområde.

Arbeidsstasjon. Skolen er preget av åpne områder og har lite vanlige klasserom.

Biblioteket selger skrivesaker -ingen dum idé når man tenker på hvor ofte vi får spørsmål om å låne bort penner, blyanter, tusj, ark...

Arbeidsbord i biblioteket.

Utstilling av elevarbeider.

Bibkliotekets hyllemerking er designet av elever ved skolen.


Også i Sverige har skolebibliotekarene det ærefulle ansvar for alle pensumbøkene...

*fnis*
Varm te og svensk kanelbulle var også en del av omvisningen.Detaljer fra byggets tid som skipsverft er fortsatt synlige.

Ingen kommentarer: