søndag 3. august 2008

Etter 23 ting

Plinius hadde for to uker siden et innlegg om 23 ting, som jeg har tenkt jeg skulle mene noe om, det tar bare litt tid å få hodet ut av feriemodus...

Når det gjelder hvorfor så få har fortsatt å blogge, tror jeg (som jeg også har vært inne på tidligere ) at det for mange handler om -i tillegg til at tid og mangel på sådan er et aspekt som aldri skal undervurderes -at de rett og slett ikke ser vitsen og nytten ved å blogge. Og det er hovedproblemet og svakheten ved kurset -vi lærer mye om hvordan, men lite om hvorfor, og om hva de forskjellige tingene rent praktisk kan brukes i biblioteket.

Kunnskap i seg selv er på ingen måte unyttig. Kanskje særlig for oss som jobber i skolebibliotek, men også for folkebibliotekene (jeg måtte hjelpe til med mye forskjellig pc-relatert da jeg var folkebibliotekansatt) er det en fordel å vite hva det faktisk drives med på maskinene rundt oss. Jeg har også sterkt oppfordret (og tilbudt meg å hjelpe) lærere til å registrere seg på Facebook -ikke fordi jeg tror de har så mye nytte av det for egen del, men for å vite hva elevene er opptatt av. Sånn sett har kurset absolutt vært vellykket.

Det som jeg derimot føler har manglet, er en bevisstgjøring rundt hva vi kan bruke det til i biblioteket, hvilke ting som egner seg til biblioteksbruk og er verdt å bruke tid på i så måte, og ikke minst hvem vi kan nå og hva vi kan oppnå med det. Ja, vi kan lage profiler for biblioteket vårt på både Facebook, Origo, Twitter, MySpace og SecondLife, men hva skal vi legge ut der? Har vi tid og kapasitet til å vedlikeholde og oppdatere det ofte nok? Er det noe interesse for det blandt lånerne? Vil noen i det hele tatt oppdage det? Problemstillinger av den typen hadde vært nyttig å diskutere underveis.

Et konkret eksempel fra nullkonferansen: Et bibliotek presenterte stolt en film de hadde laget for å legge ut på Youtube. Det vil si, strengt tatt var det ikke en film, det var en samling stillbilder av den typen man vanligvis ser i biblioteksbrosjyrer (jeg vet at de mente at disse bildene var nye og uvanlige og ville endre folks oppfatning av biblioteket, men jeg er ikke enig...) akkompagnert av middelmådig datamusikk av den typen man finner på enkelte nettspill. Da jeg -fordi jeg er slem og vanskelig og dessuten bruker Youtube mye og vet hvor enormt mye som ligger der -spurte hva de skulle bruke filmen til og hvordan de skulle promotere dem -link på egne hjemmesider, visning i forbindelse med brukeropplæring osv -var svaret at de bare hadde tenkt å legge den på Youtube, og finne noen spenstige tagger så folk fant den. Jeg beklager, men det skal nok mer til enn spenstige tagger for å få folk -og da særlig "ungdommen", som gjerne er den litt diffuse målgruppen når man snakker om å promotere seg i nye nettsammenhenger -til å se biblioteksbilder, for ikke å snakke om faktisk få lyst til å oppsøke biblioteket. Jeg, som unektelig er mer enn middels interssert i bibliotek, mister interessen etter få sekunder av de bibliotekpresentasjonene jeg finner på Youtube. En annenn ting er jo at den eneste grunnen til at jeg i det hele tatt finner og ser dem, er ren research til dette innlegget, det ville vel knapt falt meg inn å lete etter dem ellers. Til tider får jeg følelsen at enkelte tror at i det øyeblikket de legger noe ut på nettet, vil publikum (den nevnte "ungdommen") komme strømmende -det skal nok litt mer til...

Nå høres jeg vel veldig negativ ut, men det er jeg på ingen måte. Jeg har lært nyttige ting på dette kurset, det har helt sikkert mange andre også, og på sikt vil vi nok se flere resultater på det, når folk får litt tid på seg. Kurset ble avsluttet i april, etter det har det vært skolebokutlån og sommerferie, det er først til høsten det blir tid til å virkelig ta dette videre. På skolen hvor jeg jobber planlegger vi å arrangere kurs for lærerne i noe utvalge av de 23 tingene vi tror de kan ha nytte av. Etterhvert vil det forhåpentligvis bli gjennomført sentrale 23 ting-kurs rettet mot lærere også. Det kan for eksempel være greit for dem å vite at Wikipedia, som elevene bruker mye som kilde, ikke er et vanlig kvalitetssikret leksikon...

Så definitivt -ja til flere 23 ting-kurs, men med mer fokus også på utadrettet og jobbrelatert bruk, hva man kan ha nytte av og ikke minst hva man kan forvente å få ut av å engasjere seg på nett. Det holder ikke å bare "være der", man må tilby tjenester det er interesse for.