onsdag 16. april 2008

Ting 22 - Bibliotek 2.0

Bibliotek 2.0 gir oss mange nye muligheter til å nå ut til nye grupper og på nye måter, både globalt og lokalt. Det krever at bibliotekarene har den nødvendige kunnskapen, både rent teknisk og i forhold til hva det kan brukes til -og så vi kan lære bort til og hjelpe brukerne. Den beste måten å oppnå det på er rett og slett å bruke tid på å gjøre seg kjent med hva som finnes og med generell nettbruk. Har man erfaring med en del forskjellige nettsteder, kan man også som regel finne ut av nye ting man ikke har vært borti før når det trengs. Ser man bak de forskjellige lay-outene, er funksjonene ofte de samme.

Samtidig skal vi også passe på å ikke bli for oppslukt av alle mulighetene web 2.0 gir oss -det bør ligge en viss nytteverdi og et behov bak det vi gjør. Har brukerne behov for/nytte av/lyst til å finne oss påde på Facebook, Origo, MySpace og SecondLife? Hvor stor andel av dem er egentlig på disse stedene?

Jeg har jobbet 1 år og 9 måneder på et folkebibliotek i en liten kommune i utkant-Norge, hvor det ikke engang var videregående skole. Vi hadde en publikums-pc, den var i bruk en del, men ikke nødvendigvis hver dag. Det slår meg innimellom når jeg leser om alle de nye tekniske vidunderene som bibliotekene bare prioritere å ta i bruk, hvor lite behov for det det ville vært der oppe. Noen ville helt sikkert hatt glede av det, og når et tilbud først oppstår, vil jo flere oppdage det etterhvert, men ut fra min opplevelse av hverdagen der og de forespørselene jeg fikk, var det ikke der det største behovet og ønskene lå. I forbindelse med at innkjøpsordning for tidsskrift dukket opp tidligere i år, ble det en debatt på BibliotekNorge-listen om hvorvidt man egentlig burde satse på elektroniske tidsskrift i stedet. Min umiddelbare tanke var at enkelte av debattantene neppe hadde vært i nærheten av mindre folkebibliotek på en stund. Jeg vet hvertfall at i "mitt" bibliotek, som er blandt de som vil få glede av den nye ordningen, ville neppe så mange ha interesse av å få elektroniske tilganger. Å få flere tidsskrift de kan låne med seg hjem og lese der når det passer dem, er jeg derimot sikkert på at mange har gledet seg over.

I vår iver etter å henge med i alt som kommer, må vi ikke glemme alle andre oppgaver vi har, eller de brukergruppene som ikke vil eller ikke kan benytte seg av nettilbud, men likevel har stor glede og nytte av biblioteket.

For ordens skyld -jeg synes det er viktig at vi holder oss oppdatert, at vi deltar på kurs som dette og kjenner til og vet å benytte oss av de nye mulighetene som finnes -dette er absolutt områder vi kan og skal og bør ha god kompetanse på. Jeg bruker web 2.0 både i jobb og privat, synes det gjør livet lettere på mange måter og blir direkte furten når jeg ikke finner de tjenestene jeg ønsker meg. Men jeg er ikke så sikker på at det er det eneste saliggjørende og at vi bør nedprioritere alt annet for å drive med det uten at vi vet hva vil faktisk vil oppnå.

Ingen kommentarer: