fredag 11. april 2008

Ting 20 -E-læring

Grunnet manglende lyd-muligheter avsto jeg fra å registrere meg på ChinesePod -jeg tviler i utgangspunktet på at et så komplisert språk som kinesisk kan læres over nett, og å skulle gjette seg til hvordan tegnene skal uttales krever bedre synske evner enn det jeg kan slå i bordet med. Ikke er kinesisk særlig politisk korrekt for tiden heller...

Bortsett fra det har jeg, ut fra det jeg har sett, tro på at e-læring kan fungere bra i mange sammenhenger, både som selvstudium med og uten oppfølging fra lærer og for mindre grupper med nær- og fjernundervisning. Det kan også være en grei måte å drivebrukeropplæring i bibliotekene på, i stedet for å dele ut ark med oppgaver til elevene, slik vi gjør nå, kan man bare henvise dem til nettsider med oppgaver de kan gjøre uansett hvilke maskiner de bruker.

Ingen kommentarer: